วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง

 

16 พ.ค.
title
นายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567 นายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15(ประจวบคีรีขันธ์) ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชุมพร ฝ่ายวิศวกรรมงานอำนวยความปลอดภัย และหมวดทางหลวงในสังกัด จำนวน 5 หมวด โดยการต้อนรับ ของนายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร, รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 

07 ก.พ.
title
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในแขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 พร้อมมอบของตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานแผนงานโครงการและผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ปี 2566-2567 การดำเนินการแก้ปัญหาด้านต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถาม / แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และการสนับสนุนจากส่วนกลาง ณแขวงทางหลวงชุมพร โดยมีนายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม และชี้แจง/ตอบข้อซักถามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

วีดีทัศน์
title
Q&A รถชนทรัพย์สินในเขตทางเสียหายใครรับผิดชอบ?
Q&A อยากทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านต้องทำอย่างไร ?
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก