วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายเสน่ห์ คีรีธาร หัวหน้าหมวดทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 30/04/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น
แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายเสน่ห์ คีรีธาร 
หัวหน้าหมวดทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 
ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร


'