วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙๒+๑๕๐ - กม.๙๒+๘๐๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/04/2567 eb-ชพ.๒๒/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง ระหว่าง กม.๔๓+๗๐๐ - กม.๔๗+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง 04/04/2567 eb-ชพ.3/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง ระหว่าง กม.๐+๙๘๐ - กม.๖+๕๗๒ LT., RT. (เป 04/04/2567 eb-ชพ.2/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 5 รายการ 23/04/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ประกาศขายทอดตลาด วัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ ชพ.2/2567 25/01/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างซ่อมรถรถคันหมายเลข 74-6173-10-0 22/12/2566 66129310796 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2566 332/60/174/2566 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชุมพร แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน eb-ชพ.18/2566 แขวงทางหลวงชุมพร
9 ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ 21/01/2565 สทล.15 ขท.ชุมพร/พ.2/99 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร 19/01/2565 ชพ.1/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๖๕+๓๐๐ – กม.๖๕+๓๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘๐ ตร.ม.) 08/07/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๖๕+๓๐๐ – กม.๖๕+๓๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘๐ ตร.ม.) 23/06/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
13 แบตเตอรี่จำนวน 2 ลูก 25/01/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
14 เครื่องตัดหญ้าจำนวน 15 เครื่อง 01/12/2563 - แขวงทางหลวงชุมพร
15 วัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ 18/12/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ