วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงปะทิว
ลงวันที่ 02/05/2562

หมวดทางหลวงปะทิว ตั้งอย่ริมทางหลวงหมายเลข ู 4 ที่ กม. 428+480 2/11 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 โทร 077 651 253

(แขวงทางหลวงชุมพร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแต่เวลา  08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชนมาตรา 37 663 ดาวน์โหลด

'