วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
เข้าร่วม “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ของจังหวัดชุมพร
ลงวันที่ 07/05/2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชุมพร

ณ  ศาลากลางจังหวัดชุมพร


'