วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 30/04/2562

แขวงทางหลวงชุมพร สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีรีขันธ์)

   ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2475  สถานที่ตั้ง เลขที่ 236 ถนนไตรรัตน์  ตำบลท่าตะเภา

  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา มีนายช่างแขวง รวม 20 นาย

  และตำแหน่งผู้อำนวยการแขวง จำนวน  8 นาย  คนปัจจุบัน  นายกรีธา   เดชพิณ


'