วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

27 ต.ค.
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์  เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จะทำการย้ายเสาไฟฟ้า 115 KV ในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) โดยการดำเนินงานของการไฟฟ้าฯ ต้องใช้พื้นที่ในทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนนครชัยศรี - ดอนตูม ระหว่างกม.0+900.000 - กม.1+200.000 ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการจราจรติดขัด จึงขอปิดทางหลวงหมายเลข 3233 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.เป็นการชั่วคราว แขวงทางหลวงนครปฐม ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

วีดีทัศน์
title
สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประจำเดือน มี.ค. 2567
สองข้างทางหลวง ตอน สัญญาณไฟจราจร
title