วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงชุมพร จดเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่ และคุณครูในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ลงวันที่ 21/05/2562

วันที่ 21  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30

แขวงทางหลวงชุมพร โดย หมวดทางหลวงชุมพร จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่

และคุณครูในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จังหวัดชุมพร


'