วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 21/01/2563

วันที่ 18 มกราคม 2563

นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปะทิว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล

เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ณ อ่าวทุ่งซาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


'