วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงสวยงาม”
ลงวันที่ 30/06/2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายกรีธา  เดชพิณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  แต้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ  นายสหัส ด้วงชู รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายวิศวกรรม นางมาลี ไชยมงคล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชุมพร  

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อสังคมในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม  “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงสวยงาม”

ทางหลวงหมายเลข 360 ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง  กม.0+000 - กม.11+855


'