วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”
ลงวันที่ 05/06/2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  

นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ คลองตาด้วง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


'