วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
ลงวันที่ 30/07/2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.                                                                                                   

นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร


'