วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายไตรมาศ งานเงินทุนหมุนเวียน 17/04/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
2 รายไตรมาศงานนอกเงินทุน 17/04/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 - เดือน ธันวาคม 2566 งานเงินทุน และงานนอกเงินทุน 08/01/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ประจำไตรมาส ที่4 งานเงินทุนฯ , งานนอกเงินทุน 04/10/2566 - แขวงทางหลวงชุมพร
5 ไตรมาศ 3 งานเงินทุน งานนอกเงินทุน 24/07/2566 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าว รายไตรมาสที่ 1 ปี 2566 03/10/2565 - แขวงทางหลวงชุมพร
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 4 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 3 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 รายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 31/03/2565 สรุปรายไตรมาศ งวดที่ 2 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 สรุปรายไตรมาศที่ 1 ปี 2565 01/10/2564 รายไตรมาศที่1 ปี 2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 รายไตรมาศ งานเงินทุน ฯ งานนอกเงินทุน ประจำเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน 2564 05/10/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
12 สรุปรายไตรมาศ ที่ 4 ปี 2564 01/07/2564 สรุปรายไตรมาศ ที่4 แขวงทางหลวงชุมพร
13 สรุปรายไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 01/04/2564 สรุปรายไตรมาศ ที่3 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ประจำไตรมาศที่ 3 01/07/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
15 สรุปรายไตรมาศ ที่ 2 ปี 2564 07/04/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ