วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ปิดทางแยกชั่วคราว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
ลงวันที่ 30/03/2566

แขวงทางหลวงชุมพร ดำเนินการปิดทางแยกชั่วคราวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2566


'