วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 28/05/2567 12,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.78+705 - กม.80+160 LT. และ กม.80+712 - กม.81+275 24/05/2567 22,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/05/2567 11,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.89+425 - กม.90+175 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 24,774,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Dimond Grade ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 200 แผ่น 20/05/2567 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 290,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.69+142 - กม.72+000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,038 ตร.ม.) 15/05/2567 24,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 15/05/2567 225,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 8,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+870 - กม.20+022 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.152 กม.) 15/05/2567 24,889,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+870 - กม.20+022 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.152 กม.) 14/05/2567 24,989,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 13/05/2567 191,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/05/2567 56,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12 โวลท์ 12 แอมป์ จำนวน 6 ลูก 09/05/2567 11,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชุมพร ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลจำนวน 5 รายการ 08/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,916 รายการ