วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวสารทางหลวง

 

 

20 ก.ย.
title
ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพรชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Clound Meeting)

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยนายกิตติชัย ศรีโยธา ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นายพัฒนา โกพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม และนายพอพล อุทัยศรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)โดยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom Cloud Meeting) และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 15  ณ ห้องประชุมไกลกังวล สำนักงานทางหลวงที่ 15

 

วีดีทัศน์
title
งานอำนวยความปลอดภัย (ภาคใต้) ประจำภาคปี 2565
“มาตรการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565”
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สามแยกวังมะนาว อ ปากท่อ จ ราชบุรี สู่การเป็นสี่แยกวังมะนาว พร้อมเชื่อมต่อการสัญจร cr.NNT
title