วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร
ลงวันที่ 17/01/2565
วันที่ 17 มกราคม 2565
คณะเเขวงทางหลวงชุมพร
ยินดีต้อนรับ ผอ.กรีธา เดชพิณ
ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร

'