วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/05/2567 332/60/215/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
2 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Dimond Grade ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 200 แผ่น 20/05/2567 332/60/214/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 332/70/210/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 15/05/2567 332/45/208/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 332/60/209/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 13/05/2567 332/35/24/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/05/2567 332/60/204/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
8 ซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12 โวลท์ 12 แอมป์ จำนวน 6 ลูก 09/05/2567 332/45/207/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
9 วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 08/05/2567 332/60/203/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-9943-17-8 07/05/2567 6705996627 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 332/70/201/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 07/05/2567 332/35/23/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
13 ซ่อมรถคันหมายเลข 46-7025-16-0 02/05/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
14 ซ่อมรถคันหมายเลข 46-6914-14-4 02/05/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6173-10-0 02/05/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,606 รายการ