วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/05/2567 332/60/215/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.89+425 - กม.90+175 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 ชพ.๓๑/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
3 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Dimond Grade ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 200 แผ่น 20/05/2567 332/60/214/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
4 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 332/70/210/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมาโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.69+142 - กม.72+000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,038 ตร.ม.) 15/05/2567 67039613482 แขวงทางหลวงชุมพร
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 15/05/2567 332/45/208/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2567 332/60/209/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+870 - กม.20+022 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.152 กม.) 15/05/2567 67039612832 แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.16+870 - กม.20+022 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.152 กม.) 14/05/2567 67039612582 แขวงทางหลวงชุมพร
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 13/05/2567 332/35/24/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/05/2567 332/60/204/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อแบตเตอรี่แห้ง 12 โวลท์ 12 แอมป์ จำนวน 6 ลูก 09/05/2567 332/45/207/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
13 วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 08/05/2567 332/60/203/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-9943-17-8 07/05/2567 6705996627 แขวงทางหลวงชุมพร
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 332/70/201/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 939 รายการ