วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขามัทรี- หาดทรายรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๑๕๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๒.๓๒๔ ตร.ม.) 15/06/2565 ชพ.19/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าแซะ - ท่าเสม็ด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๗.๙๗๕ ตร.ม.) 15/06/2565 ชพ.20/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐๐.๐๒๐ ตร.ม.) 06/06/2565 ชพ.15/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๙๕ กม.) 23/06/2565 ชพ.26/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ระหว่าง กม.๕+๕๕๐ - กม.๗+๕๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๘๖๘ ตร.ม.) 21/06/2565 ชพ.25/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/08/2563 ชพ.12/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๙+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/08/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ