วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงชุมพร
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/02/2566 - แขวงทางหลวงชุมพร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 02/01/2566 - แขวงทางหลวงชุมพร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 30/12/2565 - แขวงทางหลวงชุมพร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 01/11/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 03/10/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 01/09/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01/07/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 01/06/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 02/05/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
12 สรุปผลการดำเนินก่ารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 01/04/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
13 สรปุผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 01/03/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 01/02/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ 03/01/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ