วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร นายวิรัช ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ลงวันที่ 24/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

นายวิรัช  ชาญณรงค์  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมกันถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่

ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ณ  สำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร


'