วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา
ลงวันที่ 30/04/2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ได้มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา

ให้แก่ นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร

เพื่อให้ความสำคัญการถ่ายภาพในการปฏิบัติงานในสายทาง


'