วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
31 มีนาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ลงวันที่ 31/03/2566

แขวงทางหลวงชุมพร โดย นางมาลี ไชยมงคล รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 หอประชุมจังหวัดชุมพร


'