วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/05/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม-หนองปลาไหล ระหว่างกิโลเมตรที่ 0+000ถึงกิโลเมตรที่ 21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล-กำแพงแสน ระหว่างกิโลเมตรที่ 21+150ถึงกิโลเมตรที่ 29+650 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
2 23/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.ที่ 41+067 ถึง กม.ที่ 52+400 (เป็นช่วงๆ) และตอนพระประโทน-สระกระเทียม ระหว่าง กม.ที่ 52+400 ถึง กม.ที่ 67+334 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 23/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (HIGH MAST) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 23/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 23/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ปรับปรุงผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนหนองปลาไหล - ดอนตูม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 8+422 (เป็นช่วงๆ) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง เปลี่ยนแปลงแผน
6 23/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ติดตั้งกำแพงกันเสียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กิโลเมตรที่ 1++056 ถึง กิโลเมตรที่ 37+521 (เป็นช่วงๆ) อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 19/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม-หนองปลาไหล ระหว่างกิโลเมตรที่ 0+000ถึงกิโลเมตรที่ 21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล-กำแพงแสน ระหว่างกิโลเมตรที่ 21+150ถึงกิโลเมตรที่ 29+650 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (HIGH MAST) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.ที่ 41+067 ถึง กม.ที่ 52+400 (เป็นช่วงๆ) และตอนพระประโทน-สระกระเทียม ระหว่าง กม.ที่ 52+400 ถึง กม.ที่ 67+334 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 135 รายการ