วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) ทางหลวงหมายเลข 3404 ตอน หลักสาม - คลองยกกระบัตร ที่ กม.0+685 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2567 43,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.47+370-กม.48+800 (RT.) ปริมาณงาน1แห่ง 24/05/2567 489,150.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 24/05/2567 9,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 13 รายการ 24/05/2567 60,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.47+370-กม.48+800 (RT.) ปริมาณงาน1แห่ง 27/05/2567 489,150.99 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้าย Overhang แหล่งอุทยานแมลง 12 กม. พร้อมอุปกรณ์และฐาน ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล ที่ กม.15+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 75,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.81+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 43,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 30 รายการ 21/05/2567 495,411.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้างโยธา จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 28,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ 20/05/2567 288,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 497,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/05/2567 9,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/05/2567 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 18,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,484 รายการ