วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.47+370-กม.48+800 (RT.) ปริมาณงาน1แห่ง 27/05/2567 336/พรบ/นฐ/2/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 eb-นฐ./1/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่ (ต้นที่ 131) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.58+400 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2566 336/-/18/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลและเสาการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.44+450 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2566 336/-/17/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 จ้างซ่อมและเปลี่ยนราวสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอน ดอนตูม - บางเลน ที่ กม.3+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2566 336/-/14/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ 09/08/2566 336/60/109/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ-พระประโทน ระหว่าง กม.10+730-กม.11+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/07/2566 eb-นฐ./23/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 งานปรับปรุงผิวทางหลวงตีเส้นจราจรเครื่องหมายจราจรและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.321 ตอนกำแพงแสน-สองพี่น้องกม.36+435-กม.40+210,ทล.3422 ตอนลาดบัวหลวง-สองพี่น้องกม.1+500-กม.4+100,กม.4+700-กม.7+900,กม.8+500-กม.12+450และกม.12+800-กม.13+200 ปริมาณงาน1แห่ง 13/07/2566 eb-นฐ.22/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 03/05/2566 336/35/คจ.2/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/07/2565 336/40/ด/23/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 จ้างเหมาตัดหญ้าและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 81 ตอนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.17+333-กม.22+500 , กม.46+000-กม.50+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/06/2565 336/กท.1/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 จ้างเหมาตัดหญ้าและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 81 ตอนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.17+333-กม.22+500 , กม.46+000-กม.50+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2565 336/กท.1/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแลรเออร์คอนกรีตและป้ายเตือนพร้อมเสา สาย 4 ที่ กม.57+300(ขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2565 336/-7/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3524 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครปฐม-ลาดปลาเค้า ระหว่าง กม.0+000-กม.1+195(ซ้ายทาง-ขวาทาง) ปริมาณงาน 02/02/2565 336/พรบ/นฐ/1/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 19/01/2565 336/35/41/65 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ