วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ เลขที่ 336/งท/-/33/67 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2567 19/02/2567 เลขที่ 336/งท/-/33/67 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ 21/02/2567 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./7/2567 ลว. 30 มกราคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 5 12/02/2567 สทล.15ขท.นครปฐม.1/พ./6/2567 ลว. 16 มกราคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการครั้งที่ 5 06/02/2567 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./5/2567 ลว. 15 มกราคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง จำนวน 2 คน ครั้งที่ 3 17/01/2567 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./4/2567 ลว. 26 ธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการ ครั้งที่ 4 08/12/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./3/2567 ลว. 14 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 4 จำนวน 1 คัน 06/12/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./2/2567 ลว.6 ธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 01/12/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการ ครั้งที่ 3 24/10/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบครั้งที่ 3 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวงชำรุด เลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม/พ./9/2566 ลว. 14 กันยายน 2566 05/10/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทาง จำนวน 2 คัน แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการชำรุด ครั้ที่ 2 เลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./8/2566 ลว. 31 สิงหาคม 2566 21/09/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งนอกแบบของทางราชการ สทอ.15 ขท.นครปฐม.1/พ./5/66 ลว.3 ส.ค.2566 24/08/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./5/2566 ลว. 3 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 2 เลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./7/66 ลว. 24 ส.ค. 66 14/09/2566 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 3 29/08/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./6/2566 ลว. 7 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงเลขที่ สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./4/2566 ลว. 21 กรกฎาคม 2566 15/08/2566 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./4/2566 ลว. 21 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 75 รายการ