วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3351 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางน้อยใน-บางหลวง ระหว่าง กม.36+560-กม.37+470 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (8,190 ตร.ม.) 18/04/2567 นฐ.21/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 งานบำรุงรักษาสะพาน สาย4 ตอนนครชัยศรี-พระประโทนที่กม.48+393(สะพานข้ามแยกบ่อตะกั่ว),ที่กม.52+276(สะพานลอยต่างระดับเข้าพระประโทน) สาย4 ตอนพระประโทน-สระกระเทียม ที่กม.53+100(สะพานกลับรถเข้ากรุงเทพฯ),ที่กม.59+120(สะพานลาดปลาเค้า) 4 แห่ง 18/04/2567 นฐ.22/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนตูม-บางเลน ระหว่าง กม.3+930-กม.4+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,200 ตร.ม.) 18/04/2567 นฐ.20/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองปลาไหล-ดอนตูม ระหว่าง กม.4+050-กม.5+070 (LT. , RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,636 ตร.ม.) 17/04/2567 นฐ.13/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ-พระประโทน ระหว่าง กม.6+145-กม.8+175 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,812 ตร.ม.) 17/04/2567 นฐ.12/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ-พระประโทน ระหว่าง กม.32+535-กม.34+485 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,502 ตร.ม.) 18/04/2567 นฐ.19/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย 4 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.48+800 - กม.52+400 (LT.,RT.) และตอนพระประโทน-สระกระเทียม ตอน 4 ระหว่าง กม.52+400 - กม.57+385 (LT.,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 นฐ.10/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 318001 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 3 ระหว่าง กม.12+640 - กม.13+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 นฐ.14/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว ระหว่าง กม.56+000 - กม.57+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 นฐ.15/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3524 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครปฐม - ลาดปลาเค้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+195 (LT., RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,695.50 ตร.ม.) 17/04/2567 eb-นฐ./12/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชัยศรี - ดอนตูม ตอน 3 ระหว่าง กม.10+268 - กม.10+269 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 นฐ.6/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชัยศรี - ดอนตูม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+220 - กม.1+770 (LT.), กม.9+920 - กม.10+400 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 03/04/2567 นฐ.3/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3234 ตอนควบคุม 0100 ตอนศีรษะทอง - วัดปรีดาราม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (113 ต้น) 03/04/2567 eb-นฐ./4/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 5 18/03/2567 ประกาศผลการขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงจำนวน 2 คัน แขวงทางหลวงนครปฐม
15 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองปลาไหล - ดอนตูม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 นฐ.4/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 163 รายการ