วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) ทางหลวงหมายเลข 3404 ตอน หลักสาม - คลองยกกระบัตร ที่ กม.0+685 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2567 336/-/27/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.47+370-กม.48+800 (RT.) ปริมาณงาน1แห่ง 24/05/2567 336/พรบ/นฐ/2/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 24/05/2567 336/85/85/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 13 รายการ 24/05/2567 336/60/84/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.47+370-กม.48+800 (RT.) ปริมาณงาน1แห่ง 24/05/2567 336/พรบ/นฐ/2/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้าย Overhang แหล่งอุทยานแมลง 12 กม. พร้อมอุปกรณ์และฐาน ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล ที่ กม.15+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 336/-/26/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.81+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 336/-/25/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 30 รายการ 21/05/2567 336/60/83/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างโยธา จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 336/60/82/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ 20/05/2567 336/60/82/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 336/60/80/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 336/60/79/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/05/2567 336/40/ด/14/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/05/2567 336/45/78/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 336/60/77/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,379 รายการ