วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 16/01/2562

ประวัติแขวงทางหลวงนครปฐม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2463

กรมทางหลวงได้ก่อตั้ง แขวงการทางบ้านโป่ง ขึ้นสำนักงานตั้งอยู่ ที่ กม.81+362 ด้านซ้ายทาง บนทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง - แยกพระแท่นดงรัง
หมวดทางหลวงบ้านโป่งในปัจจุบัน) ในท้องตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเส้นทางใน จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดรวมระยะทางในความรับผิดชอบ 1,242.782 กม.

  • พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2515

กรมทางหลวงได้จัดตั้งแขวงการทางขึ้นใหม่อีก 2 แห่ง คือ แขวงการทางธนบุรี และแขวงการทางราชบุรี จึงทำให้เส้นทางในความรับผิดชอบลดลงเหลือ 1,065.057 กม. (และในปี พ.ศ.2531
กรมทางหลวงได้จัดตั้ง แขวงฯ กาญจนบุรีเพิ่มขึ้นอีกทำให้ภารกิจของแขวงฯ ลดลงจึง ทำให้เส้นทางในความรับผิดชอบลดลงเหลือ 554.059 กม.)

  • พ.ศ.2521

สำนักงานแขวงฯ ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ที่ กม.70+588 บนทางหลวงหมายเลข 4 ซ้ายทางในท้องที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีเนื้อที่ 5-2-90 ไร่ และใช้ปฏิบัติงานมาจนถึงปัจจุบัน

  • พ.ศ.2536

แขวงการทางบ้านโป่งได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่แทนสำนักงานเดิมซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ตั้งอยู่ที่ กม.59+285.50 ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตอนเลี่ยงเมืองนครปฐม ด้านขวาทาง มีเนื้อที่ 15-2-16 ไร่ กรมทางหลวงได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างตัวอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่  20  กันยายน  2536 ลงมือก่อสร้างเมื่อ 30 กันยายน 2536 แล้วเสร็จเมื่อ 15 สิงหาคม 2537  กรมทางหลวงได้พัฒนาปรับปรุงชื่อหน่วยงานในสังกัดหลายแห่ง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งในการนี้กรมทางหลวงได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2537 เปลี่ยนชื่อ แขวงการทางบ้านโป่ง เป็นแขวงการทางนครปฐม ได้กระทำพิธีเปิดสำนักงาน และใช้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมี นายวินัย สามขุนทด เป็นนายช่างแขวงการทางนครปฐม
คนแรก 

  • พ.ศ.2558

ได้มีคำสั่งกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนชื่อ จากแขวงการทางนครปฐม เป็น แขวงทางหลวงนครปฐม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


'