วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 21/01/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 

แขวงทางหลวงนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์


'