วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 09/04/2567 ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2567) แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) 24/01/2567 ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566) แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) 03/10/2566 ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566) แขวงทางหลวงนครปฐม
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) 07/07/2566 ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566) แขวงทางหลวงนครปฐม
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 24/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2566) แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 24/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 1/2566 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) แขวงทางหลวงนครปฐม
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 06/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) 12/07/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 05/04/2565 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2/2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง) แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 05/01/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1-65 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) 12/07/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 09/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 63 - เดือน ธันวาคม 63) 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 / 2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือก กรกฏาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) 30/09/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 30/06/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ