วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้าย Overhang แหล่งอุทยานแมลง 12 กม. พร้อมอุปกรณ์และฐาน ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน นครปฐม - หนองปลาไหล ที่ กม.15+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 336/-/26/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.81+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 336/-/25/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 30 รายการ 21/05/2567 336/60/83/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างโยธา จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 336/60/82/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ 20/05/2567 336/60/82/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 336/60/80/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 336/60/79/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/05/2567 336/40/ด/14/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/05/2567 336/45/78/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 336/60/77/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 2 รายการ 14/05/2567 336/60/76/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ เลขที่ 336/งท/-/55/67 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 14/05/2567 เลขที่ 336/งท/-/55/67 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์เลขที่ 336/งท/-/53/67 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 14/05/2567 เลขที่ 336/งท/-/53/67 ลว. 13 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่เลขที่ 336/งท/30/87/67 ลว.13 พฤษภาคม 2567 14/05/2567 เลขที่ 336/งท/30/87/67 ลว.13 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายเตือน พร้อมเสา คสล. ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอน หนองตะเลา - รางพิกุล ที่ กม.9+900 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2567 336/-/24/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 695 รายการ