วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 07/05/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.67 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.67 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 04/03/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.67 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 01/03/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.67 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 09/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 07/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 28/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 03/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 12/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 29/08/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 07/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 15/06/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 18/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.66 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 01/02/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 03/01/2566 เดือนธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ