วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
อำนวยความสะดวก/ปลอดภัยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอม
ลงวันที่ 21/01/2562

วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2561 แขวงทางหลวงนครปฐม อำนวยความสะดวก/ปลอดภัยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ในการเดินทางมารับส่งนักเรียน ช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา 2561

  • ทางหลวงหมายเลข 321  บริเวณหน้าโรงเรียนอำนวยวิทย์ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีวิชัย และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
  • ทางหลวงหมายเลข 346  บริเวณหน้าโรงเรียนบางเลนวิทยา
  • ทางหลวงหมายเลข 3234  บริเวณหน้าโรงเรียนวัดห้วยตะโก

 


'