วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายประจำวัน
ลงวันที่ 06/01/2566

แขวงทางหลวงนครปฐม โดยนายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยแขวงทางหลวงนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายประจำวัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย


'