วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/04/2567 ถึง 25/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30/01/2567 ถึง 09/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/07/2566 ถึง 13/08/2566 ประกาศรายชื่อรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์