วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี งปม. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครัว สทล.๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/01/2566 สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลว.๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ