วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ 08/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 02/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 08/03/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 01/02/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 03/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 07/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 02/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 05/09/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 04/08/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 05/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 06/06/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 02/05/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 03/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 02/03/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 01/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 63 รายการ