วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/05/2567 ถึง 28/05/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/04/2567 ถึง 05/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/04/2567 ถึง 25/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
4 ประกาศรับสมัคร 19/03/2567 ถึง 04/04/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/03/2567 ถึง 11/03/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/02/2567 ถึง 16/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30/01/2567 ถึง 09/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/08/2566 ถึง 31/12/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10/08/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/07/2566 ถึง 13/08/2566 ประกาศรายชื่อรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 11/07/2566 ถึง 31/12/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19/06/2566 ถึง 01/01/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/05/2566 ถึง 05/04/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/12/2565 ถึง 26/12/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 31/08/2565 ถึง 30/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา