วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๐๐ กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๙+๔๒๕ - กม.๙๐+๑๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖๙+๑๔๒ - กม.๗๒+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๐๓๘ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๓+๖๐๐ - กม.๒๔๔+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๙+๔๒๕ - กม.๙๐+๑๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ยกเลิกแผน
6 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๑๕๐, กม.๘+๔๐๐ - กม.๑๐+๑๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๖๒๙ ตร.ม.) ยกเลิกแผน
7 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งมป.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๓+๐๐๐-กม.๑๗๕+๓๔๒ และ กม.๑๗๗+๑๒๖-กม.๑๗๗+๔๖๑LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๒.๖๗๗ กม.) ยกเลิกแผน
8 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๓๕ เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๕ กม.) ยกเลิกแผน
9 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๐๐ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๑๒ กม.) ยกเลิกแผน
10 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.๕๔+๓๘๐ - กม.๕๗+๑๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 214 รายการ