วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 3291M630172 ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อใช้งานภายใน สทล.15 23/05/2567 330/-/67/27 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 20/05/2567 330/30/67/30 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 330/30/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 330/-/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 330/30/67/28 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 ซื้อไส้กรองฯ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สทล.15 จำนวน 17 คัน (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/27 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6123-04-4 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9996-17-0 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9934-17-7 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-0825-18-1 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6123-04-4 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/21 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/-/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 23-6045-95-8 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/-/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (งานเงินทุน) 08/05/2567 330/30/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.๕๔+๓๘๐ - กม.๕๗+๑๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/05/2567 eb-สทล.15/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 978 รายการ