วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขเครื่อง 3291M630172 ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อใช้งานภายใน สทล.15 23/05/2567 5,186.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 20/05/2567 19,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 7,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6199-19-0 (งานเงินทุน) 14/05/2567 10,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรองฯ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สทล.15 จำนวน 17 คัน (งานเงินทุน) 08/05/2567 33,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6123-04-4 (งานเงินทุน) 08/05/2567 9,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9996-17-0 (งานเงินทุน) 08/05/2567 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9934-17-7 (งานเงินทุน) 08/05/2567 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-0825-18-1 (งานเงินทุน) 08/05/2567 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6123-04-4 (งานเงินทุน) 08/05/2567 35,524.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (งานเงินทุน) 08/05/2567 34,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 23-6045-95-8 (งานเงินทุน) 08/05/2567 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6285-09-9 (งานเงินทุน) 08/05/2567 33,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ 08/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,074 รายการ