แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหมายเลข 05-05093-1741-18 จำนวน 1 เครื่อง 12/10/2566 36,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหมายเลข 05-05093-1741-18 จำนวน 1 เครือง 12/10/2566 36,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงราชบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 02/10/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงราชบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566) 05/10/2566 42,727.98 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 51,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 25/09/2566 71,494.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ 25/09/2566 11,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 25/09/2566 126,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 51,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 25/09/2566 71,494.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ 25/09/2566 11,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 22/09/2566 126,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา ในทางหลวงหมายเลข 376 ระหว่าง กม.8+570-ดม.9+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 155,043.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 กม.85+200 จำนวน 1 แห่ง 20/09/2566 39,766.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 20/09/2566 29,618.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,082 รายการ