แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.6+104-กม.6+457 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 23/02/2567 475,284.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 106,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 40 แผ่น 20/02/2567 76,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2567 18,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 106,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 40 แผ่น 20/02/2567 76,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2567 18,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 50 หลา 16/02/2567 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 50 หลา 16/02/2567 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างปลูกต้นไม้ (Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+256-กม.0+371 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2567 498,448.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 15/02/2567 11,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงราชบุรี แบตเตอรี่ ขนาด 12V 70 A จำนวน 2 ลูก 15/02/2567 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงราชบุรี แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A จำนวน 2 ลูก 15/02/2567 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน4 รายการ 15/02/2567 11,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปลูกต้นไม้( Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอรหนองตะแครง-ลูกแก ระหว้าง กม.0+256-กม.0+371 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2567 498,448.66 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,205 รายการ