แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/09/2566 149,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำม้นดีเซล (B7) จำนวน 467 ลิตร 07/09/2566 15,000.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบไฟแสงสว่างเดินสายไฟใหม่ จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 07/09/2566 149,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 467 ลิตร 07/09/2566 15,000.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบไฟแสงสว่างพร้อมเดินสายไฟใหม่ จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 06/09/2566 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/09/2566 107,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา(สีเขียว) ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.4+390-กม.8+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,830 SQ.M) 04/09/2566 499,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.1+680-กม.11+555 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (11 EACH) 04/09/2566 444,940.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 4x8 หนา 1.2 มม. จำนวน 34 แผ่น 04/09/2566 100,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงราชบุรี ไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (Solar Cell) ขนาด 0 300 MM. แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 22 แอมป์ หลอด LED 270 ดวง พร้อมเสา ขนาด 4" จำนวน 9 ชุด 04/09/2566 472,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร 04/09/2566 190,866.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/09/2566 107,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.1+680-กม.11+555 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 11 EACH) 04/09/2566 444,940.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,082 รายการ