แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 130,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 16/05/2567 281,773.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 9,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,680 SQ.M.) 14/05/2567 434,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงราชบุรี เสาล้มลุก ผลิตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น ความสูง 700 mm. ขนาด 75-100 mm. จำนวน 900 อัน 14/05/2567 405,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงราชบุรี ชุดอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (Smart Crash Cushion) ขนาด 90x135x90 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงตัววัสดุ HDPE จำนวน 10 ชุด 14/05/2567 320,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,680 SQ.M.) 14/05/2567 434,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงราชบุรี เสาล้มลุกผลิตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 3 เส้น ความสูง 700 mm. ขนาด 75-100 mm. จำนวน 900 อัน 14/05/2567 405,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงราชบุรี ชุดอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก(Smart Crash Cushion) ขนาด 90x135x90 ซม. ติดแถบสะท้อนแสงตัววัสดุ HDPE จำนวน 10 ชุด 14/05/2567 320,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงราชบุรี ครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.10+250-กม.11+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 29,844,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.72+580-กม.75+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 24,888,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.20+515-กม.23+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.955 กม.) 14/05/2567 24,949,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.94+000-กม.96+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.950 กม.) 14/05/2567 29,982,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 07/05/2567 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,476 รายการ