แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเจติยาราม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ที่ กม.0+475 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดเขาช่องพราน ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.22+000 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนธีรศาสตร์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.18+300 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนหน้าโรงเรียนวัดนางแก้ว ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.17+970 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณจราจรและปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ที่ กม.9+745 อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.32+650 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง (จุดกลับรถท่ามะขาม) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.90+700 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 และ ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.0+000-กม.6+519 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/11/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (121 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 216 รายการ