แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 05-05093-1741-18 จำนวน 1 เครื่อง 27/11/2566 56,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งแผงสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว สำหรับติด CURB และ BARRIER ขนาดความยาว 50 ซม. คิดแผ่นสะท้อนแสงชนิด DIAMOND GRADE 3 M (สีขาว 300 อัน,สีเหลือง 100 อัน) ในทางหลวงหมายเลข 4,323,376,3206,3087 และ 3208 ปริมาณงาน 400 อัน 21/11/2566 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งแผงสะท้อนแสงสีเหลืองและสีขาว สำหรับติด CURB และ BARRIER ขนาดความยาว 50 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด DIAMOND GRADE 3 M (สีขาว 300 อัน,สีเหลือง 100 อัน) ในทางหลวงหมายเลข 4,323,376,3206,3087 ปละ 3208 ปริมาณงาน 400 อัน 21/11/2566 196,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก พร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.4+250-กม.4+770 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 16/11/2566 469,071.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.4+250-กม.4+770 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 16/11/2566 469,071.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 52 แผ่น 16/11/2566 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/11/2566 101,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 52 แผ่น 16/11/2566 98,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/11/2566 101,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/11/2566 11,082.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/11/2566 11,082.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงราชบุรี ไฟกระพริบชนิด2 ดวงโคม ( Solar Cell) ขนาด 300 MM. แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 22 แอมป์ หลอด LED 270 ดวง พร้อมเสา 4" จำนวน 2 ชุด 09/11/2566 105,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงราชบุรี ไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม (Solar Cell) ขนาด 300 MM. แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ แบตเตอี่ 12 โวลท์ 22 แอมป์ หลอด LED 270 ดวง พร้อมเสา ขนาด 4" จำนวน 2 ชุด 09/11/2566 105,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงราชบุรี ผงดูดซับของเหลวชนิดพิเศษน้ำหนักเบาไม่เกิดฝุ่น ขนาดจุ 10 กก. จำนวน 40 ถุง 07/11/2566 192,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงราชบุรี หลักนำทางชนิดล้มลุก ขนา 0 8x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว 4 แถบ จำนวน 76 อัน 07/11/2566 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,082 รายการ