แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 31/05/2567 71,272.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 29/05/2567 173,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/05/2567 14,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 29/05/2567 173,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง 27/05/2567 194,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/05/2567 14,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง 27/05/2567 194,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อหมวดทางหลวงสวนผึ้ง ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหทองผาปกค้างคาว ที่ กท.43+500 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2567 496,297.54 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมทำความสะอาดแกนเหล็กหม้อแปลง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ที่ กม.72+000 ปริมาณงาน 1 งาน 20/05/2567 126,628.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.60+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (205,083 ตร.ม.) 20/05/2567 112,795.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อหมวดทางหลวงสวนผึ้ง ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2567 496,297.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมทำความสะอาดแกนเหล็กหม้อแปลง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง ที่ กม.72+000 ปริมาณงาน 1 งาน 20/05/2567 126,628.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.60+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (205,083 ตร.ม.) 20/05/2567 112,795.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 130,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 16/05/2567 281,773.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,476 รายการ