แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงราชบุรี สายไฟ THW ขนาด 1x16 SQ.MM. จำนวน 3 ม้วน 20/09/2566 29,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.85+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 39,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา(สีเขียว) ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.8+570-กม.9+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 155,043.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงราชบุรี สายไฟ THW ขนาด 1x16 SQ.MM. จำนวน 3 ม้วน 20/09/2566 29,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 20/09/2566 29,618.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 30,000.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 30,000.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 30,000.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 30,000.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ 14/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาขจัดคราบยางบนผิวทางด้วยวิธีการใช้ระบบฉัดแรงดันสูงพิเศษ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.11+655-กม.11+890 ปริมาณงาน 3,102 SQ.M. 11/09/2566 496,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงราชบุรี ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 11/09/2566 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาขจัดคราบยางบนผิวทางด้วยวิธีการใช้ระบบฉัดน้ำแรงดันสูงพิเศษ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น กม.11+655-กม.11+890 ปริมาณงาน 3.102 SQ.M. 11/09/2566 496,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงราชบุรี ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 11/09/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 06/09/2566 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,082 รายการ